Fit Studio Gábina Mladá Boleslav

Rozvrh hodin tréninků


Fit Studio Gábina rozvrh hodin dětského a juniorského aerobiku pro školní rok 2022/2023.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Chcete se na něco zeptat?

Není vám něco jasné, nebo nevíte do které skupiny se zařadit? Případně máte nejasnosti ohledně platby za členství nebo příspěvku na činnost oddílu?

Kontaktujte nás

Ceník


Pro členství v našem oddílu je nutné uhradit příspěvek na činnost oddílu, který zahrnuje členský příspěvek oddílu Fit Studia Gábina, který je určen na financování zejména pronájmu tělocvičny a na náklady spojené s odvedenou činností trenérů ve výši 2.500,- (I. pololetí) popř. 5.000,- na celý školní rok při tréninku 1x týdně. Tyto příspěvky jsou splatné nejpozději do 30.9.2022 a 31.1.2023 (při doplatku na II. pololetí).

Celkovou částku (čl. příspěvek + příspěvek odd.) zasílejte na účet č. 51-7117300287/0100, vedený u Komerční banky pobočka Mladá Boleslav.
Při platbě uvádějte vždy variabilní symbol 2023 a jméno dítěte, za které byla částka uhrazena.

Kopii dokladu o zaplacení přinést na trénink, jinak nebude dítě do oddílu přijato.
Pokud by se Vaše dítě chtělo stát členem našeho oddílu/sdružení, žádáme Vás o vyplnění členské přihlášky, kterou obdržíte na hodině aerobiku.

Kontaktujte nás

Pololetí

2500 / pololetí


Platba za půlroční trénink (pololetí) při tréninku 1x týdně.

  • Fitness
  • Aerobic
  • Všeobecná průprava
Info a přihlášky
Populární
volba

Roční

5000 / školní rok


Platba za roční trénink (na celý školní rok) při tréninku 1x týdně.

  • Fitness
  • Aerobic
  • Všeobecná průprava
Info a přihlášky

Členství

0 / rok


Členský příspěvek pro rok 2022 / 2023 je již zahrnut v příspěveku na činnost oddílu.

  • Fitness
  • Aerobic
  • Všeobecná průprava
Info a přihlášky