Fit Studio Gábina Mladá Boleslav

Rozvrh hodin tréninků


Fit Studio Gábina rozvrh hodin dětského a juniorského aerobiku pro školní rok 2023/2024.

Rozvr hodiny 2023/24

Chcete se na něco zeptat?

Není vám něco jasné, nebo nevíte do které skupiny se zařadit? Případně máte nejasnosti ohledně platby za členství nebo příspěvku na činnost oddílu?

Kontaktujte nás

Ceník


Pro členství v našem oddílu je nutné uhradit příspěvek na činnost oddílu, který zahrnuje členský příspěvek oddílu Fit Studia Gábina, který je určen na financování zejména pronájmu tělocvičny a na náklady spojené s odvedenou činností trenérů ve výši 2.500,- (I. pololetí) popř. 5.000,- na celý školní rok při tréninku 1x týdně. Tyto příspěvky jsou splatné nejpozději do 30.9.2023 a 31.1.2024 (při doplatku na II. pololetí).

Celkovou částku (čl. příspěvek + příspěvek odd.) zašlete na účet oddílu vedený u KB č. 51-7117300287/0100, vedený u Komerční banky pobočka Mladá Boleslav.
Při platbě uvádějte vždy variabilní symbol 202324 a jméno dítěte, za které byla částka uhrazena.

Kopii dokladu o zaplacení přinést na trénink nebo emailem: fitstudiogabina@gmail.com, jinak není možné, aby dítě ve sportovní činnosti pokračovalo.
Pokud by se Vaše dítě chtělo stát členem našeho oddílu/sdružení, žádáme Vás o vyplnění členské přihlášky, kterou obdržíte na hodině aerobiku. V případě dalších informací se obraťte na Blanku Šimkovou, tel.: 730 864 373

Kontaktujte nás

Pololetí

2500 / pololetí


Platba za půlroční trénink (pololetí) při tréninku 1x týdně.

  • Fitness
  • Aerobic
  • Všeobecná průprava
Info a přihlášky
Populární
volba

Roční

5000 / školní rok


Platba za roční trénink (na celý školní rok) při tréninku 1x týdně.

  • Fitness
  • Aerobic
  • Všeobecná průprava
Info a přihlášky

Členství

0 / rok


Členský příspěvek pro rok 2023 / 2024 je již zahrnut v příspěveku na činnost oddílu.

  • Fitness
  • Aerobic
  • Všeobecná průprava
Info a přihlášky